رسالت بیمارستان نیکان غرب

بیمارستان نیکان غرب در راستای التیام آلام بیماران،خدمات بهداشتی -درمانی ایمن،اثربخش و فارغ از هرگونه تبعیض نژادی ،جنسیتی و مذهبی را برای مراجعان و مددجویان ارائه دهد.

بیمارستان نیکان غرب

با بیمارستان نیکان غرب بیشتر آشنا شوید
بیمارستان نیکان غرب یکی از مدرن ترین مراکز درمانی ایران است و با ۱۹۲ تخت مصوب که ۱۴۴ تخت آن فعال می باشد.

معماری نوین، پیشرفته ترین تجهیزات و امکانات درمانی و بکارگیری مجرب ترین اساتید پزشکی و کادر درمانی کشور از بالاترین استانداردهای پزشکی و درمانی برخوردار است.