سوالات متداول

جهت اطلاع از بیمه های طرف قرار داد بیمارستان با شماره ۲۹۱۲۴۰۳۳ یا ۲۹۱۲۴۰۳۹ تماس بگیرید و یا به قسمت راهنمای پذیرش بیماران در سایت بیمارستان مراجعه نمایید .

جهت دریافت مدارک پزشکی خود ده روز کاری پس از ترخیص با شماره ۲۹۱۲۴۰۵۵ یا ۲۹۱۲۴۰۵۶ تماس بگیرید .

جهت دریافت وجه عودتی بعد از ترخیص با شماره ۲۹۱۲۴۱۴۸ امور مالی تماس بگیرید .

جهت ارتباط با واحد رسیدگی به امور بیماران با شماره ۲۹۱۲۴۰۲۶ یا ۲۹۱۲۴۰۲۷ تماس بگیرید .

جهت گرفتن نوبت از واحد تصویربرداری با شماره ۲۹۱۲۴۰۳۵ تماس بگیرید .

جهت ارتباط با واحد آزمایشگاه با شماره ۲۹۱۲۴۱۳۵ یا ۲۹۱۲۴۱۳۶ تماس بگیرید .