بیمه و تعرفه ها

 بیمه های طرف قرارداد با بیمارستان نیکان غرب:

با توجه به شرایط متغیر بیمه های تکمیلی، جهت کسب اطلاعات در رابطه با بیمه خود با شماره ۲۹۱۲۴۰۳۳تماس حاصل فرمایید.

  • بیمارستان نیکان غرب با هیچ یک از بیمه های پایه طرف قراداد نمی باشد.
  • کلیه اعمال سرپایی در بیمارستان نیکان غرب به صورت آزاد محاسبه می گردد.
  • شفاف سازی صورتحساب در لحظه ی ترخیص حق شماست در صورتی که ابهامی در صورتحساب خود دارید آن را مطرح نموده و توضیحات لازم را دریافت نمایید.
  • هزینه اقلام مصرفی، لوازم بهداشتی، ساک بهداشتی ، خدمات پاراکلینیکی شامل رادیولوژی، آزمایشگاه، داروخانه، پزشکی هسته ای، فیزیوتراپی، خدمات پزشکی به صورت مجزا در صورتحساب درج خواهدشد.
  • خواهشمند است به محض دریافت برگ خروج به منظور استفاده بیماران در انتظار فورا نسبت به ترک اتاق بستری خود اقدام نمایید.
  • بیمارستان از پذیرفتن هرگونه چک معذور بوده و صورتحساب تنها به صورت نقدی قابل تسویه است.

بیمه های طرف قرارداد با بیمارستان نیکان غرب (نحوه صدور معرفی نامه):

بیمه آتیه سازان حافظ (صرفا آنژیو گرافی و آنژیو پلاستی) به صورت آنلاین –بیمه SOS (آنلاین) – بیمه دانا (آنلاین) – بیمه سینا (آنلاین) – بیمه البرز(آنلاین) –بیمه بانک کشاورزی( دفترچه بیمار)_ بیمه بانک تجارت (آنلاین) _ بیمه بانک سپه (دفترچه بیمار) _ بیمه بانک مرکزی (معرفی نامه)_ بیمه بانک صنعت و معدن (معرفی نامه)_ بیمه بانک رفاه کارگران (معرفی نامه)بیمه بانک ملت (معرفی نامه)_بیمه بانک ملی( بیمه نوین ) (آنلاین) _ بیمه بانک مسکن (معرفی نامه)–بیمه بانک توسعه صادرات (معرفی نامه)_بیمه آسیا (آنلاین) _ بیمه ایران(آنلاین) –بیمه بانک صادرات (سرمد) (آنلاین)–بیمه دانا (آنلاین) – بیمه رازی (آنلاین) – بیمه تجارت نو (آنلاین) –بیمه تعاون (آنلاین)–بیمه ما (آنلاین)– بیمه معلم (آنلاین)– بیمه کوثر(آنلاین)– بیمه پارسیان (آنلاین)–بیمه مجلس شورای اسلامی(معرفی نامه) – بیمه صندوق بازنشستگی نفت ( آنلاین) – بیمه بهداشت درمان نفت(معرفی نامه) _بیمه صنایع ملی مس( آنلاین) بیمه کار آفرین ( آنلاین)بیمه آرمان سفیران سلامت(آنلاین) بیمه ملت (آنلاین) _ بیمه تجارت نو (آنلاین) _ بیمه آب و فاضلاب (معرفی نامه ) بیمه نفت فلات قاره (معرفی نامه) _بیمه مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی (معرفی نامه) _بیمه کتابخانه مجلس شورای اسلامی (معرفی نامه ) بیمه موزه مجلس شورای اسلامی (معرفی نامه ) _ بیمه فولاد نوین(معرفی نامه) _بیمه مجلس شورای نگهبان (معرفی نامه ) _ بیمه میهن ( آنلاین ) _ بیمه آب و نیرو (کارت شناسایی ) _بیمه 15 خرداد ( معرفی نامه ) _ بیمه شهرداری ( معرفی نامه ) _ بیمه سامان (معرفی نامه )
توجه: •قبل از پذیرش لطفا با پزشک معالج خود در رابطه با پذیرش با بیمه صحبت کنید چرا که پزشک در این مورد تصمیم گیرنده است و در صورتی که بیمارستان با بیمه طرف قرارداد باشد ولی پزشک با بیمه همکاری نکند، بیمه برای شما اعمال نمیشود.

شایان ذکر است بیمه های مورد تایید سرپایی، شامل ویزیت پزشک نمی باشد:
آب و فاضلاب منطقه 3 15خرداد _بانک رفاه( دفترچه بیمه+نسخه) بانک ملت (دفترچه بیمه+نسخه)_ بانک تجارت(دفترچه بیمه+نسخه)_ آرمان سفیران سلامت _ مجلس شورای اسلامی_کروز (کارت کروز)
• شایان ذکر است بیمه بانک ها صرفا جهت خدمات آزمایشگاه و رادیولوژی مورد تایید می باشد.

شفاف سازی صورتحساب در لحظه ی ترخیص حق شماست در صورتی که ابهامی در صورتحساب خود دارید آن را مطرح نموده و توضیحات لازم را دریافت نمایید.
هزینه اقلام مصرفی، لوازم بهداشتی، ساک بهداشتی ، خدمات پاراکلینیکی شامل رادیولوژی، آزمایشگاه، داروخانه، پزشکی هسته ای، فیزیوتراپی، خدمات پزشکی به صورت مجزا در صورتحساب درج خواهد شد.
خواهشمند است به محض دریافت برگ خروج به منظور استفاده بیماران در انتظار فورا نسبت به ترک اتاق بستری خود اقدام نمایید.
بیمارستان از پذیرفتن هرگونه چک معذور بوده و صورتحساب تنها به صورت نقدی قابل تسویه است.

قيمت تخت ها

اتاق خصوصی قیمت : 57518000 ریال
اتاق دو تخته قیمت: 44732000 ریال
تخت ICU قیمت: ۱۱۵۰۲۰۰۰۰ ريال
تخت CCU قیمت: ۷۳۴۹۱۰۰۰ ريال
تخت POSTCATH قیمت: ۵۷۵۱۸۰۰۰ ريال
تخت NICU قیمت: ۱۱۵۰۲۰۰۰۰ ريال
تخت روزانه قیمت: 31952000 ريال
تخت well baby قیمت: ۲۲۳۷۲۰۰۰ ريال

هزینه تخت نوزاد سالم و انکوباتور و PNICU در صورت نیاز به هزینه های بیمار مربوطه اضافه خواهد شد.

. شايان ذکر است هزينه همراه برای اتاق های خصوصی و دو تخته جداگانه محاسبه ميشود
. هزينه همراه در کنار بيمار روزانه مبلغ 6388000 ریال می باشد

بیمارستان نیکان غرب