کلینیک شنوایی بیمارستان نیکان غرب

 

موقعیت:طبقه اول کلینیک ها –کلینیک شنوایی

شماره تماس وقت دهی:02129124100

 

کلینیک شنوایی بیمارستان نیکان غرب با انجام کلیه ی تست های شنوایی و تعادل در بخش نوزادان و بزرگسالان با آخرین و به روز ترین دستگاه های روز دنیا آماده خدمت رسانی به بیماران محترم میباشد.

 

بخش نوزادان:

 

بخش نوزادان با انجام تست های غربالگری شنوایی پس از زایمان و تست های تشخیصی درماه های  پس از تولد ,شنوایی نوزادان را در ماه های ابتدایی ارزیابی مینماید.

تست های شنوایی نوزادان که در این مرکز انجام میگردد شامل

میباشد.OAE,ABR, ASSR ,Tympanometry

:OAE تست غربالگری شنوایی

شنوایی نوزادان از 25 هفتگی دوران حاملگی  کامل میگردد و ارزیابی نوزادان بلافاصله بعد ازتولد در بیمارستان الزامی است .

 

در بدو تولد و قبل از ترخیص نوزاد از بیمارستان یا با مراجعه به OAE بدین منظور تست غربالگری  شنوایی به نام

کلینیک شنوایی در هفته ی اول پس از تولد ،توسط ادیولوژیست انجام میگردد.

نحوه ی انجام تست:

این تست با قرار دادن پروب کوچکی در گوش نوزاد و ارایه صوت با محرک فرکانسی خاص و شدت پایین  توسط دستگاه   انجام می گردد بهترین حالت انجام تست زمانی است که نوزاد خواب است و در صورت بیداری از مادر خواسته میشود که به نوزاد شیر دهد تا گریه و تکان های نوزاد در نتیجه ی تست تاثیری نگذارد.

صوت ارایه شده حلزون گوش را تحریک می نماید و پاسخ الکتریکی حلزون توسط دستگاه ثبت میشود در صورتی

نشان میدهدPassکه عملکرد و پاسخ حلزون نرمال باشد یا به عبارتی قبول شده باشد دستگاه به صورت

نشان میدهد.Failو در صورتی که حلزون پاسخی به دستگاه ندهد دستگاه آن را به صورت

نوبت بعدی انجام تست:

Passدر نهایت نتیجه ی تست توسط ادیولوژیست برای خانواده توضیح داده میشود در صورت قبول بودن یا

بودن هر دو گوش ،نوبت بعدی انجام تست در 3 ماهگی میباشد و در صورتی که یک گوش یا هر دوگوش رد یا

باشد نوبت بعدی مراجعه از یک هفتگی تا یک ماهگی میباشد.Fail

 

نتیجه تست در کارت واکسن نوزاد ثبت شده و در هنگام ترخیص به خانواده تحویل داده میشود.

وجود مایع جنینی در کانال گوش نوزاد میباشد این مایع پس از چند روزOAEشدن تست Fail یکی از علت های شایع در

خشک و برطرف میشود و تست دوباره تکرار میگردد.

 

:ABR تست شنوایی

این تست برای بررسی میزان شنوایی نوزادان و بررسی عملکرد عصب شنوایی میباشد .

انجام این تست در نوزادانی با علایم

1.زردی بالا

2.هایپوکسی یا کمبود اکسیژن در هنگام تولد

3.سابقه خانوادگی کم شنوایی

4.وزن کم تر از 1500 گرم در بدو تولد

5.بدشکلی های سر و صورت,وجود زائده در اطراف گوش،انسدادکانال گوش یا غیر طبیعی بودن لاله ی گوش

NICU بستری شدن در 6.

7.عفونت های داخل رحمی (توکسوپلاسما،سرخجه،اوریون،سیتومگالوویروس،هرپس سیمپلکس ویروس و…)

8.مصرف داروهای اتوتوکسیک در دوران بارداری و نوزادی

9.سابقه ابتلا به مننزیت

10.سابقه ضربه به سر که باعث بستری شدن نوزاد شود

دوبار رد شود و جواب ندهد.OAE.در صورتی که تست غربالگری شنوایی 12

ضروری میباشد .ABR در صورت وجود هر کدام از عوامل بالا انجام تست شنوایی

: ABR شرایط انجام تست

گرفتن وقت قبلی برای انجام این تست الزامی است ،به خانواده گفته میشود نوزاد را چند ساعت قبل از تست بیدار نگهدارند تا بی خوابی داشته باشدو تا موقعی که به کلینیک میرسد نخوابد پس از مراجعه به کلینیک شنوایی ادیولوژیست پیشانی و پشت گوش های نوزاد را با ژلی مخصوص پاک میکند و سپس از خانواده خواسته میشود که نوزاد را بخوابانند این تست فقط در خواب عمیق گرفته میشود بنابر این نوزاد که بیخوابی داشته باشددر هنگام انجام تست بهتر میخوابد.

در این تست نوزاد در حالت خواب میباشد و با نصب الکترود هایی بر روی پیشانی و پشت هر دو گوش و قرار دادن پروب داخل گوش ها و ارایه صوت در شدت های مختلف انجام میگردد. با ارایه صدا توسط هدفون یا اینسرت ,الکترود ها نحوه ی واکنش عصب شنوایی را به اصوات ارائه شده را اندازه گیری منیکنند.

به دنبال واکنش عصب به اصوات ارائه شده سیگنال های خاصی  بر روی نمایشگر ثبت میشود که اهسته ترین شدت صدا که در آن این سیگنال ها ثبت میگردند تقریبا با سطح شنوایی کودک در آن محدوده ی فرکانسی ارتباط دارد.

این تست برای ارزیابی شنوایی نوزادان و یا کودکانی که قادر به پاسخ دادن به تست های شنوایی رفتاری  نمیباشند به منظور بررسی میزان شنوایی و عصب شنوایی تا ساقه مغز انجلم میگردد.

 

این تست معمولا در 3 ماهگی نوزاد انجام میشود ولی تا 6 ماهگی زمان ارزیابی شنوایی نوزادان و تشخیص میزان شنوایی است.

 

در صورتی که نوزادی در این تست مشکلی داشته باشد  سایر ارزیابی های شنوایی مانند تمپانومتری برای بررسی وجود یا عدم وجود عفونت گوش انجام میگردد و تکرار دوباره تست در ماه بعد و انجام تست های رفتاری الزامی میشود.

 

 

:   ABR و OAE تفاوت  تست

 

یک تست غربالگری شنوایی میباشد که سلامت گوش خارجی میانی داخلی تا حلزون را بررسی میکند  OAE تست

انجام این تست برای همه ی نوزادان در بدو تولد و تکرار آن در 3 ماهگی الزامی است .

علاوه بر بررسی گوش خارجی تا داخلی عصب شنوایی تا ساقه مغز را نیز بررسی میکند و میزان شنوایی ABR تست

را مشخص مینماید انجام این تست برای نوزادانی با شرایط خاص که در بالا ذکر شد الزامی است  .

این تست برای بررسی کامل سیستم شنوایی  مشخص شدن میزان شنوایی در مابقی نوزادان با شرایط نرمال نیز انجام میگردد.

 

:Tympanometry تست

 

از آنجا که عفونت گوش یا اوتیت مدیا در کودکان بسیار شایع میباشد انجام این تست در کودکانی که علائمی مانند درد گوش بی قراری ,تب ,خارش گوش دارند حائز اهمیت است.

این تست به منظور بررسی :

1.سلامت یا پارگی و سوراخ در  پرده گوش

وجود یا عدم وجود فشار در گوش میانی 2.

وجود یا عدم وجود مایع و عفونت در گوش میانی 3.

4.وضعیت استخوانچه های گوش میانی

5.مشکلات شیپوراستاش

Tympanometry نحوه ی انجام تست

 

قبل از انجام تست پزشک توسط اتوسکوپ گوش را معاینه میکند تا از عدم وجود جرم گوش یا جسم خارجی در کانال گوش اطمینان حاصل نماید سپس با قرار دادن پروب در کانال گوش و ارائه صوت و ارائه فشار توسط دستگاه، تست شروع میگردد.

فشار اعمال شده پرده گوش را تکان داده و نتایج حرکت پرده گوش بر روی دستگاه نمایش داده میشود که ادیولوژیست با آنالیز این نتایج اطلاعاتی پیرامون وضعیت گوش خارجی تا میانی به دست می اورد.

 

 

:ASSR تست شنوایی

 

:ASSR هدف از تست

 

به منظور ارزیابی دقیق تر میزان شنوایی و تخمین آستانه شنوایی انجام میگردد.ASSR تست

نحوه ی انجام تست :

 

میباشد و با قرار دادن هدفون در گوش و نصب الکترود هایی بر پیشانی ABR نحوه ی انجام این تست مانند تست

و پشت گوش ها انجام میگردد

با استفاده از این تست میتوان محدوده ی فرکانسی نوزاد را ارزیابی نمود و نوع کم شنوایی نوزاد را تعیین کرد.در واقع تست

مشابه آزمون اودیومتری ,آستانه شنوایی نوزاد را در محدوده ی فرکانسی مشخص به دست می اورد.ASSR

 

 

بزرگسالان:

 

 

بخش بزرگسالان  در بخش های  تشخیصی, حفاظت و پیشگیری ,و توانبخشی با اخرین دستگاه های روز دنیا و با انجام کلیه تست های شنوایی  اماده آرایه خدمات میباشد.

 

شنوایی شناسی تشخیصی:

بخش تشخیصی شامل  ارزیابی های کمی و کیفی و تعیین محل ضایعات شنوایی و تعادل به وسیله آزمون های رفتاری ,فیزیولوژیک و الکتروفیزیولوژیک میباشد.

 

(SRT-SDS-SAT(-,تست های گفتاری (PTAتست هایی که در این بخش انجام میگردد شامل:ادیومتری(

,میباشد.ABR,ASSR,ECochG,Vemp (Tympanometryتمپانومتری(

 

تست شنوایی ادیومتری:

ادیومتری تن خالص ,که شنوایی سنجی تن خالص هم شناخته میشود اصلی ترین و پایه ای ترین  تست شنوایی سنجی است که به وسیله ی آن وضعیت شنوایی فرد سنجیده میشود.

در این تست فرد در اتاقک اکوستیک قرار میگیرد  و هدفون بر روی گوش ها قرار داده میشود سپس ادیولوژیست با  ارایه صوت توسط دستگاه ادیومتر در فرکانس های مشخص و شدت معین از فرد ازمایش شونده میخواهد که در صورت شنیدن صدا دکمه ای را فشار داده یا دست خود را بالا ببرد  و ادیولوژیست استلانه شنوایی فرد یا به اصطلاح کمترین شدتی که در فرکانس مشخص قادر به شنیدن بوده است را ثبت مینماید.

در نهایت آستانه شنوایی,میزان شنوایی و درصورت وجود کم شنوایی نوع آن در برگه ی ادیوگرام  مشخص میگردد

تست های گفتاری:

در این تست ادیولوژیست کلمات تک سیلابی یا دو سیلابی را میگوید و از فرد میخواهد که کلمات شنیده شده را تکرار نماید در این تست آستانه شنوایی گفتاری و میزان درک شنوایی بیمار در درک گفتار مورد ارزیابی قرار میگیرد.

این تست در کودکانی که همکاری لازم را نداشته اند جهت بررسی میزان تقریبی شنوایی در محدوده فرکا نس های گفتاری بسیار کمک کننده است.

:Tympanometryتست

همانطور که قبلا نیز گفته شد این تست یکی از تست های شنوایی که با قرار گرفتن هدفون روی سر بیمار و قرار دادن پروب در گوش مورد نظر شروع میشود سپس دستگاه محرک صوتی را اریه داده و تغییرات فشار گوش را بررسی کرده و نتایج را بر روی دستگاه نمایش میدهد.

 

 

:vemp تست

 

یکی از تست های بررسی سرگیجه  است vemp

گوش علاوه بر شنوایی در تعادل ما نیز نقش دارد ،گوش داخلی شامل اجزایی است که این تعادل را برقرار میکنند.

این بخش ها شامل سه مجاری نیم دایره اوتریکول و ساکول میباشد گه به وسیله ی عصب تعادلی این اطلاعات را به مغز ارسال میکند ,  این تست یک ارزیابی نوروفیزیولوژیک جهت بررسی (اوتریکول و ساکول ) در گوش داخلی میباشد.

 

 

برای تشخیص چه بیماری ها یی استفاده میشود ؟Vemp

 

,Superior canal dehiscence ,MSبا بررسی نتایج این تست بیماری هایی مانند منییر ,نوریت وستیبولار.اتواسکلروز, گزارش داده میشود.

 

شرایط انجام تست :

این آزمون با انقباضات گردنی فرد قابل اجرا است. .

 

پس این تست در افراد سخت آزمون مانند افراد بالای شصت سال که نمیتوانند به خوبی این عضلات را منقبض نمایند قابل اجرا نمیباشد.

نحوه ی انجام تست:

در این آزمون ادیولوزیست از شما میخواهد روی تخت دراز بکشید و الکترود هایی را بر روی عضلات  جناغ سینه  و عضلات گردنی و پیشانی شما نصب مینماید و همزمان که صدایی در گوش شما پخش میشود از شما میخواهد که گردن خود را کمی باللاتر نگه دارید.

در مدل دیگر این تست از شما خواسته میشود روی یک تخت بنشینید سر خود را کاملا پایین بیاورید و سپس به ارامی به چپ و راست بچرخانید طوری که عضلات گردنی شما منقبض شده و صدا در گوش شما پخش شده و ثبت میگردد.

 

.

الکتروکوکلئوگرافی:ECochG تست

یکی دیگر از تست های سرگیجه مباشد , این تست از جمله پتانسیل های برانگیخته ی شنوایی میباشد که در آن پاسخ از حلزون و عصب شنوایی  ثبت میگردد.

 

:ECochG کاربرد های تست .

این تست برای اندازه گیری فشار مایع داخل حلزون انجام میگردد.

این تست در تشخیص افتراقی اختلالات حلزون از جمله منییر , هیدروپس آندولنف و … کاربرد دارد.

اگر بیمار علائمی مانند سرگیجه ,وزوز,گیجی ,مشکلات تعادلی داشته باشدو پزشک علایم را به علت تجمع مایع درون مجاری گوش داخلی ,لابیرنتیت یا دیگر ناهنجاری های گوش داخلی تشخیص دهد

به متخصص شنوایی شناس ارجاع میدهد.ECochG بیمار را بری تست

نحوه ی انجام تست:

ابتدا  پیشانی و کانال گوش مریض توسط ژل مخصوصی پاک میگردد سپس از مریض خواسته میشود که روی تخت دراز بکشد بر روی پیشانی الکترود چسبانده شده و در کانال گوش گوشی نرم اسفنجی که به ژل اغشته شده گذاشته میشود  و صدای نسبتا بلندی شبیه “تق تق ” پخش میشود در این حالت از فرد خواسته میشود عضلات خود را شل نموده و در صورت امکان بخوابد.

 

:ABR تست

در بزرگسالان نیز مانند نوزادان برای بررسی کم شنوایی در مواردی که فرد پاسخ های  ABR تست

مناسب به تست ادیومتری نمیدهد انجام میگردد ولی یکی از موارد پر کاربرد این تست در بزرگسالان بررسی عصب شنوایی در بیمارانی که وزوز گوش یک طرف یا دو طرف کم شنوایی یک طرفه سرگیجه و.. دارند برای بررسی عصب شنوایی و رد یا وجود تومور و ضایعات شنوایی انجام میگرردد..

 

شنوایی حفاظت و پیشگیری::

بخش حفاظت و پیشگیری به منظور ارزیابی شنوایی کارکنان کارخانجات و شرکت ها در مقابل آلودگی های صوتی با انجام تست  انجام میگردد.. Screening های دوره ای

در این بخش شنوایی به طور کامل ارزیابی شده و در صورت وجود و تشخیص مشکل شنوایی به مراجعه کننده گزارش داده میشود واقدامات لازم جهت درمان و بهبود انجام میگردد.

شنوایی شناسی تشخیصی:

بخش شنوایی شناسی تشخیصی نیکان غرب با تجویز و تنظیم  سمعک , وسایل کمک شنوایی قالب های ضد آب ,و اقدامات ادیولوژیک در جهت کاشت حلزون اماده خدمت رسانی به بیماران کم شنوا میباشد.

در این مرکز جدیدترین و به روز ترین سمعک های روز دنیا برای افراد کم شنوا تجویز میگردد.