آزمایشگاه

 

شماره تماس: ۲۹۱۲۴۱۳۵ یا ۲۹۱۲۴۱۳۶

موقعیت: طبقه اول

آزمایشگاه و پاتوبیولوژی

آزمایشگاه پاتوبیولوژی بیمارستان نیکان غرب مجهز به جدیدترین تجهیزات آزمایشگاهی، انجام تست‌های تخصصی و فوق تخصصی هورمون شناسی و ایمونولوژی، انجام تست‌های مولکولی، انجام تست‌های سیتولوژی و پاتولوژی، ارائه خدمات نمونه‌گیری در منزل می‌باشد.

این واحد آماده ارائه خدمت و پذیرش (بیمه –آزاد) مراجعین سرپایی و بیماران بستری در کلیه ساعات شبانه روز می‌باشد. در این بخش آزمایش‌های روتین، تخصصی و فوق تخصصی با بهره‌گیری از مدرن‌ترین تکنولوژی‌های روز دنیا، در کنار مجرب‌ترین متخصصان پاتولوژی و علوم آزمایشگاهی و کادر فنی با تجربه و با بخش‌های نمونه‌گیری، خون شناسی، بیوشیمی، هورمون شناسی، تجزیه مایعات بدن و آنالیز ادرار، انگل شناسی، میکروب شناسی، پاتولوژی، بانک خون، بیولوژی مولکولی و…. آماده پذیرش مراجعین محترم می‌باشد.

انجام تست‌های روتین و تخصصی به صورت اورژانس

جوابدهی به‌روز تست‌های فوق تخصصی بیولوژی مولکولی

انجام تست‌های غربالگری بارداری، PAP SMEAR ، HPV GENOTYPING

شماره تماس آزمایشگاه ۲۹۱۲۴۰۳۵ یا ۲۹۱۲۴۰۳۶