تاسیسات

 

شماره تماس:۲۹۱۲۴۰۷۵

خدمات فنی و مهندسی :
سرویس و نگهداری تجهیزات موتورخانه شامل دیگ های بخار و آبگرم، دستگاههای سختی گیر، بوستر پمپ آبرسانی، منابع کوئلی، چیلرها و الکترموتورها و پمپ های مربوطه طبق چک لیست های روزانه و دوره ای

سرویس و نگهداری پست داخلی برق، ترانسفورماتورها، دیزل ژنراتورها، تابلوهای برق اصلی و توزیع طبقات طبق چک لیست های روزانه و دوره ای

سرویس و نگهداری دستگاههای یو پی اس طبق چک لیست های روزانه و دوره ای

سرویس و نگهداری دستگاههای هوارسان و فن کوئل ها و اسپیلت ها و موارد مربوط به تهویه طبق چک لیست های روزانه و دوره ای

سرویس و نگهداری دستگاههای اگزاست فن طبق چک لیست های روزانه و دوره ای

سرویس و نگهداری سیستم اعلام و اطفا حریق و متعلقات مربوطه

سرویس و نگهداری دستگاههای آسانسور و بالابر طبق چک لیست های روزانه و دوره ای

سرویس و نگهداری دوره ای تجهیزات مربوط به ایستگاه و خط بخار واحدهای لاندری و استریلیزاسیون و امحازباله

سرویس و نگهداری واحد تصفیه خانه بیمارستان همراه با تجهیزات مربوطه طبق چک لیست های روزانه و دوره ای

سرویس و نگهداری و توسعه تجهیزات چوبی شامل کمدها، کانترها، درب ها و هندریل ها بصورت دوره ای

سرویس و نگهداری زیر بنایی و توسعه موارد مربوط به ابنیه

کنترل دماهای بخش های مربوط به تجهیزات حساس

راند میدانی کلیه بخش ها و فضاهای عمومی بیمارستان بصورت روزانه و رفع مشکلات الکتریکال و مکانیکال و ابنیه مربوطه

اخذ استانداردهای سالیانه مربوط به مخازن تحت فشار، دیگ های بخار و آبگرم، سیستم ارتینگ، آسانسورها، شیرهای اطمینان