بهداشت محیط

 

موقعیت :طبقه همکف

شماره مستقیم ۲۹۱۲۴۰۴۸

خدمات بهداشت محیط :

بهداشت محیط شامل کلیه اقداماتی است که از انتقال عوامل بیماری زای محیط خارج به داخل بیمارستان و بالعکس جلوگیری می کند.بهداشت محیط بیمارستانها رابطه مستقیمی با میزان شیوع عفونت های بیمارستانی داشته که رعایت این امر به عهده کلیه پرسنل شاغل در بیمارستان می باشد.

بهداشت محیط یکی از واحد های بیمارستان بوده که هدف و رسالت آن همگام با سایر واحدهای درمانی و پشتیبانی در راستای تحقق ماموریت بهداشتی درمانی، ایجاد بستر بهداشتی جهت انجام  خدمات درمانی بیمارستان بوده به نحوی که اقدامات درمانی صورت گرفته در بیمارستان با رعایت نکات بهداشتی همواره به حصول بهترین نتیجه برای بیماران بیانجامد.بهداشت محیط بیمارستان علاوه بر نظارت و همکاری جهت انجام هر چه بیشتر شرایط بهداشتی داخل بیمارستان وظیفه دارد که شرایط بهداشتی بیمارستان را با همکاری کلیه واحدها و مسئولین به گونه ای سازماندهی نماید که مشکلات و خطرات مربوط به دفع زائدات بیمارستان، فاضلاب و عوارض بر اجتماع، محیط و افراد به حداقل برسد.

فعالیت های واحد بهداشت محیط:

تدوین دستورالعمل ها، خط مشی و روش های اجرایی مربوط به بهداشت محیط و نظارت بر اجرای آنها

کنترل کیفیت آب مصرفی بیمارستان

مدیریت دفع پساب بیمارستان

مدیریت مواد زائد بیمارستان

نظارت و مداخله در تهیه و کاربرد مواد گندزدا و پاک کننده بیمارستان و نظارت بر نحوه ضد عفونی ابزار و تجهیزات

کنترل حشرات و جوندگان با اولویت بهسازی محیط

نظارت و هماهنگی لازم در زنجیره تهیه، طبخ و توزیع مواد غذایی با همکاری کارشناس تغذیه به منظور اطمینان از سلامت توزیع و مصرف غذا

نظارت بر رعایت کلیه نکات ایمنی و بهداشتی از نظر تفکیک البسه عفونی از غیر عفونی

آموزش پرسنل در خصوص مباحث بهداشت محیط و موارد مرتبط با آن

نظارت بر شرایط بهداشتی بخش ها

کنترل عفونت از طریق همکاری با پرستار کنترل عفونت