بازدید وزارت بهداشت لیبیایی از بیمارستان نیکان غرب

در تاریخ ۲۹ آذرماه ۱۴۰۲ هیئت مقامات وزارت بهداشت لیبیایی از بیمارستان نیکان غرب بازدید کردند.

در این دیدار جمعی از معاونان و مدیران ارشد وزارت بهداشت لیبی از جمله دکتر عزام الهادی عمر مدیر بخش همکاری های بین المللی و دکتر محمد سالم الزیدی مدیر سازمان اورژانس وزارت بهداشت و درمان کشور لیبی و هیئت همراه با رئیس بیمارستان نیکان غرب آقای دکتر محمدرضا سروش و چند تن از مدیران و نیز اعضای تیم IPD بیمارستان ملاقات کرده و از بخشهای مختلف بیمارستان بازدید بعمل آوردند.
در این ملاقات اعضای هیئت لیبیایی ضمن ابراز خرسندی از فرصت پیش آمده برای این بازدید و امکانات پیشرفته بیمارستان علاقمندی خود برای همکاری در زمینه اعزام بیمار و تبادل دانش و تجربه و نیز تسهیل شرایط درمان بیماران لیبیایی در بیمارستان نیکان غرب و سایر همکاری های دو جانبه با مدیریت بیمارستان مذاکره کردند.