بخش های بستری

بخش دنا

شماره مستقیم: ۲۹۱۲۴۱۵۱
موقعیت : طبقه یازدهم
بخش دنای بیمارستان نیکان غرب در راستای رسالت و چشم انداز کلی بیمارستان و با نظر ویژه به کرامت انسانی با رویکرد اختصاصی ایمنی و کیفیت با انجام اقدامات درمانی با محوریت تخصص های جراحی (ارتوپدی ، جراحی های مغز و اعصاب ، گوش و حلق و بینی و جراحی های عمومی)، بیماری های داخلی (بیماری های تنفسی، بیماری های گوارشی ، کلیوی ،…) و زایمان آماده پذیرایی از بیماران عزیز و مراجعین محترم می باشد.
این بخش در طبقه ۱۱ بیمارستان و دارای 8 سوییت ۲ و ۳ اتاقه می‌باشد. مجموعا ۶ آسانسور امکان دسترسی به این بخش را فراهم نموده است.

بخش سهراب

 

شماره مستقیم : ۲۹۱۲۴۹۵۱

موقعیت : طبقه دهم

بخش سهراب بیمارستان نیکان غرب در راستای رسالت و چشم انداز کلی بیمارستان و با نظر ویژه به کرامت انسانی با رویکرد اختصاصی ایمنی و کیفیت با انجام اقدامات درمانی با محوریت تخصص های جراحی (جراحی های مغز و اعصاب ، گوش و حلق و بینی و جراحی های عمومی)، آماده پذیرایی از بیماران عزیز و مراجعین محترم می باشد.

این بخش در طبقه ۱۰ بیمارستان و دارای ۱۴ اتاق، شامل ۲ اتاق ایزوله، ۶ اتاق تک تخته و ۵ اتاق دوتخته می‌باشد. مجموعا ۶ آسانسور امکان دسترسی به این بخش را فراهم نموده است.

بخش فروغ

 

شماره مستقیم : ۲۹۱۲۴۹۵۶

موقعیت : طبقه دهم

بخش یاس بیمارستان نیکان غرب در راستای رسالت و چشم انداز کلی بیمارستان و با  نظرویژه به کرامت انسانی با رویکرد اختصاصی ایمنی و کیفیت با انجام اقدامات درمانی با محوریت بیماری های داخلی (بیماری های تنفسی، بیماری های گوارشی ، کلیوی ،…) آماده پذیرایی از بیماران عزیز و مراجعین محترم می باشد.

این بخش در طبقه ۱۰ بیمارستان و دارای ۱۳ اتاق، شامل ۲ اتاق ایزوله ، ۲ اتاق تک تخته و ۹ اتاق دوتخته می‌باشد. مجموعا ۶ آسانسور امکان دسترسی به این بخش را فراهم نموده است.

بخش آرش

 

شماره مستقیم : ۲۹۱۲۴۹۱۰

موقعیت : طبقه نهم

بخش آرش بیمارستان نیکان غرب در راستای رسالت و چشم انداز کلی بیمارستان و با  نظر ویژه به کرامت انسانی با رویکرد اختصاصی ایمنی و کیفیت با انجام اقدامات درمانی با محوریت تخصص های جراحی (ارتوپدی و  جراحی های عمومی) آماده پذیرایی از بیماران عزیز و مراجعین محترم می باشد.

این بخش در طبقه ۹ بیمارستان و دارای ۱۴ اتاق، شامل ۲ اتاق ایزوله ، ۶ اتاق تک تخته و ۶ اتاق دوتخته می باشد. مجموعا ۶ آسانسور امکان دسترسی به این بخش را فراهم نموده است.

بخش سورنا

 

شماره مستقیم : ۲۹۱۲۴۹۲۰

موقعیت : طبقه نهم

بخش سورنا بیمارستان نیکان غرب در راستای رسالت و چشم انداز کلی بیمارستان و با  نظر ویژه به کرامت انسانی با رویکرد اختصاصی ایمنی و کیفیت با انجام اقدامات درمانی با محوریت تخصص های جراحی (ارتوپدی ، جراحی های مغز و اعصاب ، گوش و حلق و بینی و جراحی های عمومی)، آماده پذیرایی از بیماران عزیز و مراجعین محترم می باشد.

این بخش در طبقه ۹ بیمارستان و دارای  ۱۲ اتاق، شامل ۲ اتاق ایزوله ، ۳ اتاق تک تخته و ۷ اتاق دوتخته می باشد. مجموعا ۶ آسانسور امکان دسترسی به این بخش را فراهم نموده است.

بخش یاس

 

شماره مستقیم : ۲۹۱۲۴۸۱۰

موقعیت : طبقه هشتم

بخش یاس بیمارستان نیکان غرب در راستای رسالت و چشم انداز کلی بیمارستان و با  نظرویژه به کرامت انسانی با رویکرد اختصاصی ایمنی و کیفیت با انجام اقدامات درمانی با محوریت بیماری های داخلی (بیماری های تنفسی، بیماری های گوارشی ، کلیوی ،…)، آماده پذیرایی از بیماران عزیز و مراجعین محترم می باشد.

این بخش در طبقه ۸ بیمارستان و دارای  7 اتاق، شامل ۲ اتاق ایزوله، ۵ اتاق دوتخته می باشد. مجموعا ۶ آسانسور امکان دسترسی به این بخش را فراهم نموده است.

بخش نیما

 

شماره مستقیم : ۲۹۱۲۴۸۲۰

موقعیت : طبقه هشتم

بخش نیما بیمارستان نیکان غرب در راستای رسالت و چشم انداز کلی بیمارستان و با  نظر ویژه به کرامت انسانی با رویکرد اختصاصی ایمنی و کیفیت با انجام اقدامات درمانی با محوریت تخصص های جراحی (جراحی های مغز و اعصاب ، گوش و حلق و بینی و جراحی های عمومی)، آماده پذیرایی از بیماران عزیز و مراجعین محترم می باشد.

این بخش در طبقه ۸ بیمارستان قرار دارد و دارای ۱۴ اتاق، شامل ۲ اتاق ایزوله ،۶ اتاق تک تخته و ۶ اتاق دوتخته می باشد. مجموعا ۶ آسانسور امکان دسترسی به این بخش را فراهم نموده است.

بخش کودکان

 

شماره مستقیم: ۲۹۱۲۴۸۳۰

بخش کودکان بیمارستان نیکان غرب در راستای رسالت و چشم انداز کلی بیمارستان و با نظر ویژه به کرامت انسانی با رویکرد اختصاصی ایمنی و کیفیت با انجام اقدامات درمانی در ارتباط با انواع بیماری های کودکان از جمله عفونت های تنفسی و یا گوارشی، تشنج و انواع جراحی های کودکان در محیطی شاد و مناسب کودکان آماده پذیرایی از بیماران عزیز و مراجعین محترم می باشد.

حضور ۲۴ ساعته پزشک متخصص کودکان در بیمارستان نیکان غرب از مزایای این بخش می باشد.

این بخش در طبقه ۸ بیمارستان قرار دارد و دارای ۶ اتاق، شامل دو اتاق تک تخته و ۴ اتاق دوتخته همراه با وسایل بازی کودکان در هر اتاق می باشد. مجموعا ۶ آسانسور امکان دسترسی به این بخش را فراهم نموده است.

بخش اورژانس

 

شماره مستقیم : ۲۹۱۲۴۰۰۶

موقعیت : طبقه همکف

بخش اورژانس با ظرفیت ۳۰ تخت فعال ، شامل تخت اطفال و بزرگسال ، ۴ اتاق ایزوله مجزا ، اتاق معاینه چشم مجهز ، اتاق احیا و اتاق عمل مجهز با قابلیت انجام اعمال جراحی با بیهوشی کامل می باشد .  این واحد با کادری مجرب آماده ارائه خدمات درمانی به مراجعین محترم می ‌باشد .

حضور ۲۴ ساعته پزشک مقیم اطفال ،بیهوشی ، قلب ، اورژانس، زنان و همچنین حضور متخصص چشم در شیفت شب از دیگر مزایای این بخش می باشند.

انجام اقدامات اولیه و حیات بخش در اتاق احیای قلبی و ریوی (CPR ) و اقدامات لازم جهت پروسیجر  باز کردن عروق قلبی به روش اورژانسی در حمله های حاد قلبی ، اداره مصدومین ترومایی و ارتوپدی با حضور پزشکان مطرح و ارائه خدمات پرستاری ایمن در این بخش انجام می شود. همچنین اورژانس بیمارستان نیکان غرب آماده ارایه خدمات در زمینه های سرم تراپی، گچ و آتل گیری، بخیه، پانسمان و … می باشد.

بخش رودابه

 

شماره مستقیم : ۲۹۱۲۴۳۰۱

موقعیت  : طبقه سوم

بخش رودابه با   14 تخت فعال  شامل 3 اتاق خصوصی ، ۵ اتاق دو تخته و یک اتاق پره اکلامپسی در طبقه سوم بیمارستان نیکان غرب واقع است . این واحد با کادری مجرب در راستای مراقبت سریع ، ایمن و اثربخش پذیرای مددجویان تحت عمل سزارین و زایمان طبیعی، انواع جراحی های ژنیکولوژی، مراقبت های پره ناتال (بارداری ،عوارض بارداری،جراحی های حین بارداری) جراحی های عمومی، لاپاراسکوپی، تخصصی زنان، پلاستیک می باشد.

فیزیوتراپی پس از زایمان (سزارین ، زایمان طبیعی) جزو اقدامات مشخص این بخش می باشد .

پرسنل این بخش با گذراندن دوره های آموزش شیردهی ، آماده ارائه خدمات مربوطه می باشند . همچنین کلاس های آمادگی زایمان و کلینیک شیر از دیگر مزایای این بخش می باشد.

بلوک زایمان

 

تلفن مستقیم : ۲۹۱۲۴۳۲۰

موقعیت : طبقه سوم

بلوک زایمان با ۳ اتاق LDR و یک اتاق تریاژ و ۷ تخت تحت نظر و آماده سازی سزارین و  برخورداری از کادر مجرب و تخصصی همراه با آخرین تجهیزات مدرن پزشکی آماده ارائه خدمات درمانی در کلیه ساعات شبانه روز به بیماران محترم می باشد.

خدمات بخش بلوک زایمان  :

 • معاینه اولیه کلیه مراجعین زایمانی و غیر زایمانی و تشخیص موارد منجر به زایمان، موارد اورژانس و بستری با حضور شبانه روزی متخصص زنان مقیم
 • انجام زایمان های طبیعی در اتاق های پیشرفته ی LDR مجهز به وان و جکوزی ، دستگاه مانیتورینگ جنین  و مادر با حضور همسر یا همراه آموزش دیده
 • آماده سازی کلیه مادران جهت سزارین و انجام مانیتورینگ جنین قبل از عمل
 • انجام همجواری مادر و نوزاد و برقراری تماس پوستی بلافاصله بعد از تولد در زایمان های طبیعی و سزارین
 • حضور ۲۴ ساعته متخصص مقیم اطفال و حضور بر سر کلیه زایمان های طبیعی و سزارین در راستای ارتقاء ایمنی نوزادان
 • ارائه خدمات تخصصی جهت بارداری های پرخطر (جفت سر راهی ، سقط، کاهش رشد جنین )
 • انجام بی دردی های غیر دارویی و دارویی (بی دردی اپیدورال) زیر نظر متخصصین مجرب بیهوشی
 • حضور مامای همراه و آموزش دیده در صورت تمایل مادران در طول زایمان
 • حضور مامای مراقب نوزاد جهت کلیه زایمان های طبیعی و سزارین
 • صدور گواهی ولادت در روز تولد همه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت ۱۴ -۸
 • انجام شیردهی اولیه جهت کلیه نوزادان خوش حال
 • انجام خدمات فیلمبرداری ، عکاسی با کادر مجرب
 • برگزاری کلاس های آمادگی زایمان برای مادران باردار زیر نظر ماماهای مجرب بلوک به صورت زایمان ۴ جلسه تئوری و ۴ جلسه عملی
 • برگزاری کلاس های رایگان مشاوره شیردهی هر روز از ساعت ۱۰- ۱۲ در محل کلینیک شیر

بخش  مراقبت های ویژه (ICU)

 

تلفن مستقیم : ۲۹۱۲۴۳۲۰

موقعیت : طبقه چهارم

بخش  ICU  این بیمارستان از شامل دو بخش ICU ۱ و ICU ۲  می باشد. این بخش  دارای ۳۰ تخت فعال  با تجهیزات پیشرفته می باشد همچنین ۲ تخت ایزوله کاملا مجهز و با فشار هوای منفی نیز در بخش وجود دارد. از این تعداد ۱۸ تخت مختص بیماران جراحی و ۱۲ تخت به سایر بیماران اختصاص یافته است.

مراقبت از کلیه بیمارانی که تحت اعمال جراحی بزرگ قرار گرفته و متعاقب آن یک یا چند ارگان اصلی بدن  آنان دستخوش اختلال و تغییرات حاد شده است. بیمارانی که جهت تنفس نیاز به تهویه با دستگاه دارند به خصوص لازم است به ونتیلاتور وصل شوند.

بیمارانی که وضعیت قلب و عروق آنها متعاقب وضعیتهای بحرانی و اورژانس مثل شوک و خونریزی شدید مختل شده است و متعاقب ضربه مغزی یا اعمال جراحی مغز دارای وضعیت ناپایدار هستند.  امکان انجام دیالیز و CRRT  از دیگر مزایای این بخش است.

لازم به ذکر است پزشک مقیم بیهوشی به صورت ۲۴ ساعته در بخش حضور داشته و پزشک فوق تخصص  ICU روزانه بیماران را ویزیت می کنند.

بخش   : ICU-OH

 

تلفن مستقیم : ۲۹۱۲۴۶۴۰

موقعیت : طبقه ششم

بیماران بعد از جراحی قلب بزرگسالان بلافاصله به این بخش منتقل می شوند مراقبت های بیماران در ساعات بحرانی پس از عمل در این بخش صورت می پذیرد .

این بخش دارای ۴ تخت و یک اتاق ایزوله می‌باشد.

عمل های جراحی قلب قابل انجام در این مرکز به شرح زیر می‌باشد:

۱.بای پس عروق کرونر CABG

2.تعویض یا ترمیم دریچه های قلب (ائورت . میترال.تریکوسپید.وپولمونر)

۳.بنتال یا ترمیم قوص آئورت و تعویض دریچه

۴.دایسکشن و آنوریسم آئورت شکمی وسینه ای

۵.بستن نقص دیواره بین دهلیزی و بطنی (ASD.VSD)

۶.پریکاردیال وپلورال افیوزن

۷.تامپوناد قلبی (window)

۸.تعبیه بالون پمپ (IABP)

۹.تعبیه پیس میکر تک حفره یا دوحفره ای

۱۰.تعبیه پیس دائم و آنالیز

 

بخش مراقبت های ویژه نوزادان (NICU)

تلفن مستقیم : ۲۹۱۲۴۳۳۲
موقعیت: طبقه سوم
بخش NICU بیمارستان نیکان غرب با 8 تخت فعال و 2 اتاق ایزوله با برخورداری از کادر مجرب و تخصصی همراه با آخرین تجهیزات مدرن پزشکی آماده ارائه خدمات درمانی تخصصی مراقبت ویژه از نوزادان به بیماران محترم می باشد .
خدمات بخش NICU شامل مراقبت از نوزادان با مشکلات تنفسی RDS، نوزادان نارس، چند قلویی، نوزادان با مشکلات جراحی نظیر هرنی دیافراگم ، آترزی مری، مننگوسل، آمفالوسل، هیرشپرونگ، آنتروکولیت نکروزان، بیماری قلبی، عفونت خونی، آسپیراسیون مکونیوم، آسفیکسی، پنوموتوراکس، پنومونی، تشنج، عفونت ادراری، بیماری متابولیک، شکاف کام، شکاف لب، نوزادان مبتلا به ناهنجاری های مادرزادی کروموزمی (ژنتیکی) و وزن کم زمان تو لد است.
اداره این بخش توسط فوق تخصص نوزادان و حضور پزشک متخصص کودکان در کلیه زایمان ها از مشخصات برجسته این بخش است.

بخش   : CCU

 

تلفن مستقیم : ۲۹۱۲۴۳۷۰

موقعیت : طبقه چهارم

بخش مراقبت‌های قلبی و عروقی بیمارستان نیکان غرب با برخورداری از کادر مجرب و تخصصی و حضور ۲۴ ساعته پزشک مقیم قلب همراه با آخرین تجهیزات روز پزشکی آماده ارائه خدمات درمانی در کلیه ساعات شبانه روز به بیماران می باشد. این بخش با 10 تخت فعال و یک اتاق ایزوله در طبقه چهارم بیمارستان واقع شده است. مجموعا ۶ آسانسور امکان دسترسی به این بخش را فراهم نموده است.

خدمات بخش CCU شامل :

مراقبت های تخصصی از بیماران دچار سکته قلبی حاد و نارسایی قلبی

مراقبت های بعد از آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی از طریق شریانهای رادیال و فمورال

مراقبت های بعد از انجام عمل قلب باز و تعویض دریچه

مراقبت های بعد از تعبیه  ppmو ICD

بخش آنژیوگرافی :

 

تلفن مستقیم : ۲۹۱۲۴۱۵۵

موقعیت : طبقه ششم

بخش POST CATH  دارای۲۰ تخت فعال در طبقه ششم بیمارستان نیکان غرب واقع در مجاورت واحد کت لب قرار دارد.

این بخش با برخورداری از کادری مجرب و تخصصی با آخرین تجهیزات مدرن روز پزشکی آماده ارائه خدمات درمانی به بیماران محترم می‌باشد کلیه بیماران بعد از آنژیوپلاسی و آنژیوگرافی ، EPS و ABLATION و تعبیه پیس میکر به این بخش منتقل و تحت مراقبت تخصصی قرار می گیرند .

کلیه پرسنل شاغل در این بخش دوره تخصصی قلبی گذرانده اند.

خدمات CATH LAB شامل :

آنژیوگرافی عروق کرونر در بیماران قلبی و افرادیکه جراحی عروق قلب شده اند

آنژیوگرافی و انژیوپلاستی عروق کلیه و آئورت شکمی

آنژیوگرافی و انژیوپلاستی عروق مغزی در بیماران سکته مغزی و ناهنجاری مادرزادی عروق مغز و عروق ستون فقرات

آنژیوگرافی و انژیوپلاستی عروق اندام تحتانی و اندام فوقانی  (TIVAR, EVAR)

آنژیوپلاسی اورژانس در سکته حاد قلبیPrimary PCI

آنژیوپلاستی کرونرها  PCI

ترمیم غیر جراحی  اختلالات دریچه میترال قلب PTMC و آئورت و دریچه سه لتی (TAVI, AAA, )

آنژیوپلاستی عروق محیطی

بستن PDA و ASD و PFO مسدود سازی نواقص دیواره ای قلب به  روش غیر جراحی

تعبیه پیس موقت (ضربان ساز موقت), تعبیه پیس دائم و ICD تک حفره ای و دوحفره ای و سه حفره ای

ترمیم تنگی مادرزادی ائورت  با استنت و بدون استنت

آنالیز و پروگرامینگ پیس میکر و ICD تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی ضربان سازها

 اتاق عمل :

 

تلفن مستقیم : ۲۹۱۲۴۵۱۱

موقعیت : طبقه پنجم

بخش اتاق عمل با برخورداری از کادر مجرب و متخصص همراه با آخرین تجهیزات مدرن روز پزشکی آماده ارائه خدمات درمانی به بیماران محترم می باشد  .

این بخش دارای۱۰ اتاق عمل فعال است و قابلیت انجام انواع جراحی ها اعم از  جراحی های قلب و عروق، جراحی عمومی، اورولوژی، ارتوپدی، مغز و اعصاب، جراحی های زیبایی، جراحی زنان، گوش و حلق و بینی، جراحی لاپاراسکوپیک، بلوک کردن اعصاب سمپاتیک و درد دارا می باشد.

همچنین پذیرش اولیه بیمار در قسمت آمادگی یا انتظار (ورودی اتاق عمل ) انجام می شود که بیمار در این قسمت از بخش بستری تحویل گرفته شده و پس از اطمینان از تکمیل مستندات مانند رضایت اگاهانه و … قبل از شروع عمل به همکاران اتاق عمل تحویل می‌گردد. بخش ریکاوری نزدیک به خروجی اتاق عمل قرار دارد. بیماران بعد از عمل و جهت ثابت شدن علائم حیاتی و کنترل خونریزی و سطح هوشیاری مدتی تحت نظر پرستار ریکاوری قرار می‌گیرند این قسمت با سیستم مانیتورینگ تجهیز می‌باشد.