بازدید هیئت ژورنالیست پاکستانی از بیمارستان نیکان غرب

در تاریخ ۱۶ آبان ۱۴۰۲ هیئت ژورنالیست پاکستانی با مدیریت و اعضای تیم IPDبیمارستان نیکان غرب ملاقات داشتند و از بخشی از توانمندی های بیمارستان نیکان غرب بازدید نمودند. در این نشست طرفین بر ایجاد و توسعه فعالیت های گردشگری سلامت ما بین دو کشور صحبت نمودند و آمادگی خود را برای بازدید پزشکان و متخصصین کشور مقابل از بیمارستان نیکان غرب و همکاری با پزشکان ایرانی اعلام نمودند.

     

 

بیمارستان نیکان غرب

west.nikan.hospital

nikan.hospital